VIEŠOJI ĮSTAIGA KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

 

Darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

 

Pareigybės pavadinimas

2016 metai IV ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, €

Gydytojai 13 1266,75
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą 2 1326,17
Slaugytojai 18 594,11
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį iššsilavinimą 3 514,44
Kitas personalas 6 345,42

 

Praeitų laikotarpių darbo užmokesčio ataskaitos: